สโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 11 – 12 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ทำกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือ Pre-Beginning Camp ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีสักการะดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วิดิทัศน์แนะนำผู้นำสโมสรนิสิต รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “จิตอาสา” และ ปลุกระดมความเป็นผู้นำ การซ้อมร้องเพลงมหาวิทยาลัย การโชว์การแสดง และสรุปกิจกรรมโดย นายนัทพงษ์ กานต์ดา นายกสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2558
           ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยสโมสรนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง มีความสามัคคีและทัศนคติที่ดีต่อการทำกิจกรรม อีกทั้ง เพื่อรองรับกิจกรรมช่วงเปิดภาคเรียนที่กำลังจะมาถึงช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558 ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 700 คน