ประชุมคณะกรรมดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558

           วันนี้ (16 ก.ค. 58) เวลา 10.30 น. กองกิจการนิสิตจัดการประชุมคณะกรรมดูแลและพัฒนานิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 โดย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานพร้อมด้วย ผศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และรศ.ดร.พรชุลี อาชวอำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำมหาวิทยาลัยด้านกิจการทั่วไป โดยการประชุมมุ่งเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา และพัฒนานิสิตต่างชาติ ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร