โครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2558 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพี่เลี้ยงก้านกล้วย ปีที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 22 -23 กรกฏาคม 2558 พร้อมกับให้นโยบายเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อให้มีความ สามารถเป็นพี่เลี้ยงนิสิตใหม่ รวมทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษา การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ดร.นิรันดร์ เงินแย้ม ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บรรยายเรื่องพี่เลี้ยงก้านกล้วยเรียน รู้ทักษะการให้คำปรึกษา ผศ.พญ.พัชรดา อมาตยกุล และทีมงาน PCU โรงพยาบาล ม.นเรศวร ให้ความรู้เรื่องการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์ บรรยายเรื่องเติมพลังรักก้านกล้วย รักนี้แบ่งปันเพื่อน้อง ณ อาคารวิสุทธิ์กษัตริย์ ม.นเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]