นำนิสิตจิดอาสาร่วมกิจกรรมโครงการลดคาร์บอน ลดโลกร้อน

           กองกิจการนิสิต นำนิสิตจิดอาสาร่วมกิจกรรมโครงการลดคาร์บอน ลดโลกร้อน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิภาค ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณะบึงจาน หมุ่ที่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ และสร้างจิตสำนึกและความตระหนักของประชาชนในการมีส่วนรวมลดมลพิษและวิกฤตโลกร้อน