มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมถวายพระพรชัยมงคล

           เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต พร้อมบุคลากรและนิสิต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก