ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียติ์ฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 16

            น.ส.ศิวพร ดวงแก้วฝ่าย นิสิตคณะบริหารฯ (น้องบีม) และนายสมชาย ทุนมาก นิสิตคณะศึกษาฯ (น้องเจเจ) ตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียติ์ฯ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 16 "ถวายงานภาษา" ในหัวข้อ "ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ช่วยพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน" จากผู้เข้าประกวด 22 คน จากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ 35 สถาบัน ผลปรากฏว่า น้องเจเจและน้องบีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 และ อันดับ 4 ตามลำดับ รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าสู่การประกวดสุนทรพจน์ฯ ระดับประเทศต่อไปในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ เป็นกำลังใจให้ลูกสมเด็จฯ ต่อไป ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ. ภาคภูมิและ อ.สุวรรณี คณะมนุษยศาสตร์ และอ.กฤษณะ นาคประสงค์ ที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษารวมถึงฝึกสอนเด็กๆในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะคะ และแน่นอนต้องรบกวนท่านอาจารย์ต่อไปในการแข่งขันระดับปร