สัมภาษณ์ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

           เมื่อวันที่ 8- 9 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต ให้การสัมภาษณ์นิสิตมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 เพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ สำหรับคัดเลือกรับทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัย ต่อไป ทั้งนี้ มีนิสิต มาขอรับการสัมภาษณ์ ประมาณ 132 คน โดยเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว เน้นนิสิตที่ เรียนดี แต่ฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ทั้งนี้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองกิจการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-1215 หรือ ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะของตนเอง
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]