ปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน.เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร เข้าร่วมปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกับโอวาทการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร และประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร