อบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ”

           เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ได้เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดตามอ่านรายละเอียดข่าวทั้งหมดได้ที่ เปิดอ่านข่าว