รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมจังหวัดพิษณุโลก

           ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยครับ ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านสังคมจังหวัดพิษณุโลก ปี ๒๕๕๘ ประเภทเด็กและเยาวชน จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๘ และโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]