พิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน

           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับในพิธีมอบทุนการศึกษาไทยบริดจสโตน ในการนี้ได้มี นายโทโมมิชิ โอกาดะ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นผู้มอบทุนให้กับนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 20 ทุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 20 ทุน และมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 20 ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 ทุน ต่อมาทางผู้บริหารบริดจสโตน ได้มอบของที่ระลึกขอบคุณทั้ง 3 มหาวิทยาลัย และถ่ายภาพร่วมกัน จากนั้นเป็นกิจกรรมพบปะนักศึกษา - ผู้บริหารบริดจสโตนให้แง่คิดในการศึกษาและการทำงานแก่นิสิต นักศึกษา ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร