มอบกล่องเครื่องดื่มให้มูลนิธิ เพื่อน พึง(ภาฯ) ยามยาก

           เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. นำ กลุ่มกิจกรรมนิสิตจิตอาสาหลังคาเขียว มน. ได้นำกล่องเครื่องดื่มที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาบริจากให้มูลนิธิ เพื่อน พึง(ภาฯ) ยามยาก ณ ห้างสรรพสินค้า Bic C Supercenter เพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นแผ่นหลังคา และนำไปสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัย โดยมีคุณสุนันท์ วิศวนาถ ผู้จัดการสาขา (บริษัทพิษณุโลก Big C จำกัด)เป็นผู้รับมอบและนำส่งให้กับมูลนิธิฯ ซึ่งจากการรวบรวมครั้งที่ 1 (ระหว่างเดือน มกราคม - สิงหาคม 2558) เป็นจำนวน ทั้งสิ้น 45,000 กล่อง
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]