มหาวิทยาลัยนเรศวรทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา เตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

           เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทดสอบสมรรถภาพ นักกีฬาของมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โดยมีโปรมแกรมการแข่งขันดังนี้ วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2558 ทำการแข่งขันรอบคัดเลือก โซนภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง และรอบมหกรรม ชิงชัยกันระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2558
           อนึ่ง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมจัดการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 11 ชนิดกีฬา จากจำนวนนักกีฬา 195 ชีวิต
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]