มอบทุนการศึกษามูลนิธิ THE SET FOUNDATION

            เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณาจารย์ จากคณะต่างๆ ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION นำโดย Mr.Peter S. Robinson ได้พาทีมงานมามอบทุนประจำปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ซึ่งมีประเภททุนแบบต่อเนื่อง จำนวน 53 ทุน ทุนละ 20,000 บาท และทุนสงเคราะห์ จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ณ ห้อง Main Conference กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]