ฝึกทักษะอาชีพ การทำบาบีคิว

           เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 งานสวัสดิการและแนะแนว กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ การทำบาบีคิว ให้แก่นางสาว ธีริศรา ศรีจรูญ ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุ (ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อค) มหาวิทยาลัยนเรศวรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นและมีความเป็นห่วงนิสิตดังกล่าว และต้องการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นิสิตเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีอาชีพเลี้ยงดูตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัว