โครงการปิดเชียร์ เปิดใจ

           เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รศ.นุชนาฎ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะต่างๆ ร่วมเปิดโครงการปิดเชียร์เปิดใจและมอบของรางวัลให้กับสุดยอดห้องเชียร์ โดยปีนี้คณะทันตแพทยศาสตร์คว้ารางวัลไปครอง ต่อมาเป็นรางวัลห้องเชียร์สร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลห้องเชียรด้านกฎระเบียบ ชนะเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสังคมศาสตร์ ส่วนรางวัลชวัญใจสภานิสิต คณะเภสัชศาสตร์ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร .
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]