นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมธนาคารความสุข ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13

           กองกิจการนิสิตร่วมกับนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมธนาคารความสุข ในงานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ฯ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนเพื่อการศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการจำหน่ายเสื้อผ้าราคาประหยัด จับไข่ชิงโชค ดูไพ่ยิปซี ลายมือ นางสาวบุษบามินตรา ภานุชีวัน ผู้แทนแกนนำจิตอาสาธนาคารความสุข นำเงินรายได้ 3,020 บาท มอบให้งานสวัสดิการและแนะแนว เพื่อส่งมอบกองทุนการศึกษาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว