คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา

           เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน และนิสิต ร่วมต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา โดยมีนายบรรลือ วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์กับชุมชน เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลนิสิตพิการ รวมถึงสร้างกำลังใจให้ให้กับนิสิตพิการ และ ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลนิสิตพิการ
[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]