โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดในสถานศึกษา มน

           ก้าวแรกของ มน. สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว เมื่อกลางดึกวานนี้ (วันที่ 25 พ.ย. 58) กองกิจการนิสิต นำโดย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ, ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ร่วมด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ คณะนิติศาสตร์ , รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ คณะพยาบาลศาสตร์, รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ คณะสหเวชศาสตร์, ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างนิสิต มน. เกือบ 200 คน ณ บริเวณ ประตู 5 ม.นเรศวร ต้องขอขอบคุณน้องๆ ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี บรรยากาศโดยรวมสนุกสนาน เป็นกันเอง และการทำงานราบรื่นดีมาก และแน่นอนคะ ... จากผลการสุ่มตรวจปรากฏว่า นิสิต มน. โปร่งใส ห่างไกลยาเสพติด 100% นับว่าเป็นก้าวแรกที่สดใสและก้าวต่อไปที่มั่นคงของ มน. ในการเป็น มหาวิทยาลัยสีขาวนะคะ ...ขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่น่ารัก รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะของน้องๆ ทุกคนนะจ๊ะ โอกาสหน้าฟ้าใหม่ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือแบบนี้อีกน่าา....
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]