พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิปีระจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง

            รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ดำรงศักดิ์ เปํกทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้องรับคณะทำงานจากมูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง นำโดย คุณบัวสอน มีนาพันธ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมทีมงาน ซึ่งมีนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุน จำนวน 4 คน ทุนละ 4,000 บาท ทั้งนี้ ได้มีโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และโรงเรียนพุทธขินราชพิทยาคม เข้ารับทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร