การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558

           การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อการแข่งขัน “พระนวมราช ปราชญ์แห่งน้ำ” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 212 อาคารมหิตลาธิเบศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวนผู้เข้าร่วมการประกวดจากทั่วประเทศทั้งสิ้น 30 คน จาก 15 สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ 2 คน คือ นางสาวศิวพร ดวงแก้วฝ่าย นิสิตคณะบริหารธุรกิจฯ คน คือละนายสมชาย ทุนมาก นิสิตจากคณะศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้การแขงขันดังกล่าวได้แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเตรียมตัวมา และรอบฉับพลัน รอบแรกนิสิต มน.ทำได้ดีผ่านเข้าไปรอบต่อไป โดยได้รับหัวข้อในการแข่งขันรอบนี้คือ “ความเจริญทั้งทางวัตถุ และจิตใจ ช่วยชาติให้เจริญสุข” สำหรับผลการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพรหมมินทร์ ประไพพงษ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์ รองชนะเลิศ ได้แก่ นายธีระวัฒน์ ชูรัตน์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]