ม.นเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือกที่ มรภ.ลำปาง

            เมื่อวันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบคัดเลือก โซนภาคเหนือ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ซึ่งมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 11 ชนิดกีฬา และทัพนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบมหกรรมหรือรอบสุดท้าย ได้แก่ เปตองชายคู่, เปตองทีมหญิงคู่, เปตองหญิงเดี่ยว และเปตองคู่ผสม รวมจำนวนนักกีฬา ทั้งหมด 8 คน อนึ่งสำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 สำหรับรอบมหกรรม จะทำการแข่งขันกันในระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]