ทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล(ใช้แล้วหน้าเดียว)

           นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันทำสมุดทำมือจากกระดาษรีไซเคิล(ใช้แล้วหน้าเดียว) โดยสมุดดังกล่าวสามารถนำไปจดบันทึก เนื้อหาที่เรียน ใช้บันทึกกิจกรรม หรือนำไปบริจาคให้กับเด็ก ๆ ในถิ่นที่ขาดแคลน นิสิตคนไหนสนใจร่วมกิจกรรม ทุกวันพฤหัสบดี 17.00 -20.00 น. บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ ติดตามข่าวได้ที่ เฟสบุ๊ค กลุ่ม จิตอาสา ม.นเรศวร และ เครือข่ายจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร