กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมเก็บขยะหลังวันรับปริญญา)

            เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมให้กับนิสิตจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยน์ จำนวน 500 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กิจกรรมเก็บขยะหลังวันรับปริญญารอบมหาวิทยาลัยนเรศวร) และร่วมเข้าฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ จิตอาสา จิตพระโพธิสัตว์ โดยวิทยาการจิตอาสาอาสุโส กรรมการมูลนิธิพุทธฉือจี้ ใต้หวัน โดย Mr.James Wu Tian Fu ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ดร.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และนิสิตจิตอาสา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ด้วย ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]