โครงการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.เป็นประธานเปิดการอบรมป้องกันและการดูแลการบาดเจ็บจากการกีฬา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม เป็นผู้ฝึกสอนกีฬา จากสถาบันอุดมศึกษา และพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับฟังการอบรม โดยมีทีมงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยผศ.นายแพทย์อาทิตย์ เหล่าเรืองธนา บรรยายในหัวข้อ การระบาดวิทยาของการบาดเจ็บจากการกีฬา, ดร.ไชยยงค์ จารเกตุ บรรยายในหัวข้อ การเตรียมร่างกายก่อนและหลังการแข่งขันกีฬา, นายแพทย์พิรุณ ตั้งศรีพงษ์ บรรยายในหัวข้อ การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น, นายแพทย์ปิยะ อัศวบุญญาเลข บรรยายในหัวข้อ การเจ็บบริเวณมือและข้อมือ และนายแพทย์ภูรินทร์ สรวงยานนท์ ได้บรรยายหัวข้อการบาดเจ็บข้อเท้า ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร