การประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2

           เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต ทุกคณะเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทางรองอํธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ถือโอกาสวันขึ้นปีใหม่ มอบของที่ระลึกให้ตัวแทนกิจการนิสิตคณะ นอกจากนี้ตัวแทนกองกิจการนิสิต และกองศิษย์เก่าสัมพันธ์ ก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการทุกท่าน ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร