ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา

            เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมพรรษา โดยมีตัวแทนของมหาวิทยาลัย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธํ พร้อมด้วย บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก