การประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน. เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมการประชุมประเมินพิจารณาและคัดเลือกนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]