มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้จัดโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาวครั้งที่  13