นักกีฬาจาก ม.นเรศวรสามารถ คว้า 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

           การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่43 (กันเกราเกมส์) มีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการแช่งขัน ระหว่างวันที่ 9-18 มกราคม 2559 นั้น ในขณะนี้ นักกีฬาของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือ นายภาคภูมิ ระย้า นิสิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 และนางสาวกรรณิการ์ บัวทุม นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 สามารถคว้ามาได้แล้ว 2 เหรียญ ทองแดง จากกีฬาเทควันโด อนึ่ง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 11 ชนิดกีฬา จากจำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น 195 คน โดยมีมหาวิทยาลัยของภาครัฐและเอกชน ให้เกียรติเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ กว่า 160 สถาบัน จากทั่วประเทศ
[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]