ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น

           เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา นายปรเมศวร์ ใครบุตร นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นางสาวชนิกานต์ สนมวัฒนะวงศ์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชน ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีฯ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
ติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้ตามลิงค์ข่าว ข่าวเยาวชนดีเด่น
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]