กลุ่มนิสิตจิตอาสาวันเสาร์ ช่วยกันเก็บขยะ

           เมื่อวันเสาร์ ที่ 13 กพ 59 กลุ่มนิสิตจิตอาสาวันเสาร์ ช่วยกันเก็บขยะบริเวณลานจอดรถ, อาคารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จนถึง หอพักนิสิต และพื้นที่จอดรถ โดยนิสิต รวมตัวกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทุกเช้าวันเสาร์ ซึ่งครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่ 6 โดยนิสิตใช้จักรยานเป็นพาหนะ และหมุนเวียนเก็บขยะ ทำความสะอาดมหาวิทยาลัยทั่วทุกบริเวณ ติดตาม ได้ที่ เฟสบุ๊ค เครือข่ายจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]