เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2559 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้รับเกียรติเป็นประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจัดโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยสถาบันเครือข่าย รวม 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อร่วมกันกำหนดรูปแบบกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย และ 1. ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้รับผิดชอบ 2. ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้รับผิดชอบ 3. ฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้รับผิดชอบ 4. ฝ่ายกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้รับผิดชอบ 5. กิจกรรมทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 19 จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 2-7 เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และโรงเรียนหาดเสี้ยววิทยา อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Thumbnail Image Table
IMG_2005
16/2/2559 9:41:56
Size (KB)  :  8,117 KB
IMG_2006
16/2/2559 9:42:14
Size (KB)  :  9,936 KB
IMG_2008
16/2/2559 9:42:18
Size (KB)  :  8,106 KB
IMG_2010
16/2/2559 9:42:58
Size (KB)  :  10,396 KB
IMG_2012
16/2/2559 9:43:10
Size (KB)  :  8,243 KB
IMG_2013
16/2/2559 9:43:12
Size (KB)  :  9,822 KB
IMG_2014
16/2/2559 9:43:34
Size (KB)  :  6,853 KB
IMG_2016
16/2/2559 9:49:58
Size (KB)  :  5,132 KB
IMG_2017
16/2/2559 10:01:50
Size (KB)  :  7,761 KB
IMG_2020
16/2/2559 10:12:32
Size (KB)  :  6,008 KB
IMG_2025
16/2/2559 13:11:34
Size (KB)  :  5,638 KB
IMG_2027
16/2/2559 13:12:20
Size (KB)  :  5,366 KB
IMG_2029
16/2/2559 13:12:58
Size (KB)  :  5,830 KB
IMG_2030
16/2/2559 13:13:02
Size (KB)  :  5,569 KB
IMG_2031
16/2/2559 13:13:40
Size (KB)  :  6,126 KB
IMG_2034
16/2/2559 13:14:38
Size (KB)  :  5,757 KB
IMG_2035
16/2/2559 13:14:52
Size (KB)  :  6,026 KB
IMG_2036
16/2/2559 13:16:24
Size (KB)  :  5,780 KB
IMG_2038
16/2/2559 13:27:52
Size (KB)  :  5,557 KB
IMG_2040
16/2/2559 13:28:46
Size (KB)  :  5,743 KB
IMG_2041
16/2/2559 13:28:52
Size (KB)  :  5,243 KB
IMG_2043
16/2/2559 13:29:38
Size (KB)  :  5,372 KB
IMG_2045
16/2/2559 13:31:26
Size (KB)  :  5,569 KB
IMG_2047
16/2/2559 13:31:46
Size (KB)  :  5,834 KB
IMG_2049
16/2/2559 13:32:16
Size (KB)  :  5,885 KB
IMG_2051
16/2/2559 13:32:34
Size (KB)  :  5,896 KB
IMG_2052
16/2/2559 13:33:00
Size (KB)  :  5,933 KB
IMG_2053
16/2/2559 13:33:10
Size (KB)  :  6,341 KB
Pages:     1 2