เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตฯ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต ของคณะต่าง ๆ ได้ให้เกียรติต้อนรับ คุณวิชิต นิติธรรมวุฒิ ผู้จัดการฝ่ายวางแผนองค์กร ผู้แทนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด พร้อมด้วยทีมงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ได้มอบทุนให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี ได้เข้าเยี่ยมนิสิตทุนไทยบริดจสโตน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ผู้แทนจากบริษัท ฯ ได้พบปะพูดคุยกับนิสิตที่ได้รับการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาจากบริษัท ฯ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและสร้างเสริมกำลังใจให้กับนิสิตทุน ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

Thumbnail Image Table
DSC_0002
19/2/2559 10:00:42
Size (KB)  :  4,674 KB
DSC_0004
19/2/2559 10:01:26
Size (KB)  :  5,190 KB
DSC_0006
19/2/2559 10:01:52
Size (KB)  :  5,217 KB
DSC_0007
19/2/2559 10:02:42
Size (KB)  :  5,542 KB
DSC_0010
19/2/2559 10:03:30
Size (KB)  :  5,349 KB
DSC_0011
19/2/2559 10:03:46
Size (KB)  :  4,873 KB
DSC_0012
19/2/2559 10:03:54
Size (KB)  :  5,076 KB
DSC_0013
19/2/2559 10:03:58
Size (KB)  :  5,617 KB
DSC_0014
19/2/2559 10:04:02
Size (KB)  :  5,072 KB
DSC_0016
19/2/2559 10:04:54
Size (KB)  :  5,530 KB
DSC_0017
19/2/2559 10:05:10
Size (KB)  :  5,243 KB
DSC_0018
19/2/2559 10:09:28
Size (KB)  :  4,626 KB
DSC_0020
19/2/2559 10:10:04
Size (KB)  :  4,294 KB
DSC_0022
19/2/2559 10:11:16
Size (KB)  :  5,010 KB
DSC_0023
19/2/2559 10:11:28
Size (KB)  :  4,615 KB
DSC_0024
19/2/2559 11:27:14
Size (KB)  :  5,138 KB
DSC_0027
19/2/2559 11:27:52
Size (KB)  :  4,670 KB
DSC_0028
19/2/2559 11:28:02
Size (KB)  :  4,967 KB
DSC_0029
19/2/2559 11:28:08
Size (KB)  :  5,346 KB
DSC_0031
19/2/2559 11:28:24
Size (KB)  :  5,691 KB
Pages:     1 2