มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดเชิงปฎิบัติการถ่ายทำคลิปวิดิโอ Studeo Camp

           เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทำคลิปวิดีโอ (Studio Camp) ห้องเรียนเด็กสร้างเรื่อง หัวข้อ “คลิปวิดีโอสร้างสรรค์ หนุนนำคุณธรรม 12 ประการ” ณ สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2559 ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าว มีอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจฯ เป็นวิทยากรในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ เป็นการรับฟังการบรรยายดังนี้ 1. “เปิดโลกเด็กสร้างเรื่อง” และ “สร้างพล็อตเรื่องให้ดี ...ต้องมีอะไรบ้าง 2. การเขียน Storyboard สิ่งสำคัญของคนสร้างเรื่อง 3.Shooting Scrip ขั้นตอนที่คนสร้างเรื่องไม่ควรมองข้าม และฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ประเทศชาติเข้มแข็งด้วยคุณธรรม 12 ประการ” โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นเป็นการทำ Workshop ถ่ายทำคลิปวิดีโอตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมายพร้อมกับนำเสนอผลงานในแต่ละกลุ่ม โดยมีอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการ ฯ อาทิ ดร.ดนัย เรียบสกุล ดร.รัฐพล ไชยรัตน์ อาจารย์กฤษณะ นาคประสงค์ และอาจารย์นัทฐิรา คูณค้ำ เป็นผู้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]