ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางในการเลือกตั้งระบบออนไลน์ ผู้นำนิสิต มน.

            ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางในการเลือกตั้งระบบออนไลน์ ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกตำแหน่ง ตั้งแต่ นายกสโมสรนิสิต ประธานสโมสรคณะ สมาชิกสภานิสิต โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการร่วมเป็นสักขีพยานของการรวมคะแนนเลือกตั้งในระบบออนไลน์ และการประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการจากประธานสภานิสิต จากนั้นกล่าวให้โอวาท และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยกับผู้นำรุ่นต่อไป
[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]