ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่งไทยสุขสันต์ ตะลึงงันหันสิ”

           เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมรมลูกพระฆเนศ ได้จัดการแสดงคอนเสิรต์ ลูกทุ่งไม่มีแดด เทา-แสด บันเทิงศิลป์ ครั้งที่ 5 ตอน “ลูกทุ่งไทยสุขสันต์ ตะลึงงันหันสิ” ซึ่งเป็นการจัดแสดงเต็มวง ตามแบบฉบับ ร้อง เล่น เต้น รำ ในสไตล์เพลงลูกทุ่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้ให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์นุชนาฎ ดีเจริญ คณาจารย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และประชาชนทั่วไป มาให้กำลังใจในการแสดงดังกล่าว กันอย่างมากมาย
            ทั้งนี้ การจัดการแสดงดังกล่าว เป็นการแสดงความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ในนามชมรมลูกพระฆเนศ เน้นการแสดงออกในการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องกันมา ปีนี้เป็นครั้งที่ 5
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]