เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต คุณศิริวรรณ กมลพัฒนะ และคุณสุมาลี มานา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นำนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมบัวเรศคำทอง สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Thumbnail Image Table
1
3/3/2559 11:54:37
Size (KB)  :  71 KB
2
3/3/2559 11:54:43
Size (KB)  :  46 KB
3
3/3/2559 11:54:48
Size (KB)  :  64 KB
4
3/3/2559 11:54:53
Size (KB)  :  59 KB
5
3/3/2559 11:54:59
Size (KB)  :  58 KB
6
3/3/2559 11:55:03
Size (KB)  :  61 KB
7
3/3/2559 11:55:14
Size (KB)  :  64 KB
8
3/3/2559 11:55:19
Size (KB)  :  66 KB
9
3/3/2559 11:55:24
Size (KB)  :  62 KB
Pages:     1