กองกิจการนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์

           หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานสวัสดิการและแนะแนว กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ของคณะศึกษาศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 เพื่อแนะนำบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิตที่กำลังจบการศึกษา ได้แก่ การสมัครงาน การเขียนจดหมายสมัครงาน(เรซูเม่) แนะนำเว็บไซต์แหล่งความรู้ การศึกษาต่อ การให้บริการของกองกิจการนิสิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้นยังประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม Job Fair 2016 นัดพบตลาดงานคุณภาพ ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2559 และ กิจกรรม Simulation Interview ทดลองสัมภาษณ์งานเสมือนจริง โดย HR เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ทั้งนี้ หากนิสิตต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลต่าง ๆ สามารถขอรับบริการได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต โทรศัพท์ 0-5596-8334