ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559

           เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะเข้าร่วมประชุม ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งผลสรุปการปฏิบัติงานกิจการนิสิตในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมเสลา 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]