มอบกล่องเครื่องดื่มให้มูลนิธิ เพื่อน พึง(ภาฯ) ยามยาก

           เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ (รศ.นุขนาฏ ดีเจริญ และอาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง) นำ กลุ่มกิจกรรมนิสิตจิตอาสาหลังคาเขียว มน. ได้นำกล่องเครื่องดื่มที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว มาบริจากให้มูลนิธิ เพื่อน พึง(ภาฯ) ยามยาก ณ ห้างสรรพสินค้า Bic C Supercenter เพื่อนำไปรีไซเคิล เป็นแผ่นหลังคา และนำไปสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัย โดยมีคุณสุนันท์ วิศวนาถ ผู้จัดการสาขา (บริษัทพิษณุโลก Big C จำกัด)เป็นผู้รับมอบและนำส่งให้กับมูลนิธิฯ เป็นจำนวน ทั้งสิ้น 123,000 กล่อง