ประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559

            เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกิจการนิสิต ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีทีมบริหารกิจการนิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต คณะต่างๆ ร่วมประชุมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานที่ผ่านมาในหลายโครงการและ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ห้องประชุมเสลา 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]