"วันงดสูบบุหรี่โลก"

           เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 "วันงดสูบบุหรี่โลก" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ดร.อนุพันธิ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต นิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยนเรศวรปลอดบุหรี่ ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ขึ้น ณ บริเวณ ชั้น 1 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานพบกับนิทรรศการให้ความรู้ บริการคัดกรองสุขภาพ การประเมินภาวะเสียงของโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ การให้คำปรึกษาคลีนิคเลิกบุหรี่ การเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ที่มารับบริการและ การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging) ทั้งนี้ หากผู้สนใจต้องการเลิกบุหรี่ สามารถขอรับบริการทุกวันได้ที่ คลีนิคเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]