กิจกรรม Bike for Long 2016

           เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานเปิด โครงการ Bike for Long 2016 โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรม Bike for Long 2016 เพื่อให้บุคลากรตลอดจนนิสิต เกิดความสนใจในการร่วมออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมปั่นจักรยานใช้เส้นทางรอบมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร (5 รอบ) ซึ่งมีบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]