สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เข้าเยี่ยม มหาวิทยาลัยนรเรศวร

           เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 อาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมผู้อำนวยการกองกิจฯ หัวหน้างาน ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนับสนุนการดำเนินงานจาก สสส นำโดย นายคำรณ ชูเดชา และทีมงาน โดยทางผู้รับผิดชอบโครงการทางด้านสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัย ว่าที่ ร.อ.ชยาศิษย์ คำสายพรม ได้บรรยายเรื่องของผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ทำให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพ และลดสิ่งเสพติดภายในมหาวิทยาลัยให้กับทางทีมคณะตรวจเยี่ยม ซึ่งทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะ จัดงบมาทำกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับทางมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]