โครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน และบ้านเกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดสกลนคร
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการค่ายเรียนรู้และเผยแพร่ โครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน และบ้านเกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดสกลนคร โดยมีสถาบันเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างข้าร่วมโครงการ ซึ่งโครงการจะดำเนินงานในช่วงระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายน 2559 โดยในวันแรกได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนลงพื้นที่จริง ในหัวข้อ“สร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง” วันต่อมาได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน และบ้านเกษตรกรตัวอย่าง จังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งได้เรียนรู้ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติตามรอยพระราชดำริ อาทิ การปลูกสมุนไพร การขยายพันธ์พืช และการทำนา การปลูก การกีดยางพารา การปลูกผักสวนครัว เกษตรผสมผสาน สวนผักหวาน การเลี้ยงสัตว์ สวนหวาย จากนั้นในวันสุดท้ายได้มีการสรุปผลกิจกรรม “เรียนปลูก ผูกจิต คิดแบบพอเพียง” และได้มีการนำเสนอแนวทางของกลุ่มต่อคณะกรรมการการการดำเนินงาน
IMG_4511 IMG_4512 IMG_4513 IMG_4520 IMG_4521 IMG_4525 IMG_4528 IMG_4532 IMG_4534 IMG_4536 IMG_4543 IMG_4544 IMG_4546 IMG_4547 IMG_4552 IMG_4554 IMG_4556 IMG_4558 IMG_4559 IMG_4568 IMG_4570 IMG_4572 IMG_4574 IMG_4575 IMG_4576 IMG_4580 IMG_4595 IMG_4606 IMG_4607 IMG_4609 IMG_4611 IMG_4612 IMG_4614 IMG_4615 IMG_4616 IMG_4617 IMG_4618 IMG_4619 IMG_4620 IMG_4622 IMG_4623 IMG_4625 IMG_4642 IMG_4643 IMG_4645 IMG_4646 IMG_4649 IMG_4653 IMG_4654 IMG_4656 IMG_4661 IMG_4662 IMG_4666 IMG_4667 IMG_4671 IMG_4681 IMG_4682 IMG_4684 IMG_4686 IMG_4691 IMG_4692 IMG_4695 IMG_4696 IMG_4698 IMG_4699 IMG_4711 IMG_4712 IMG_4714 IMG_4715 IMG_4716 IMG_4718 IMG_4719 IMG_4724 IMG_4725 IMG_4730 IMG_4732 P_20160623_101008 P_20160623_101101 P_20160623_101155 P_20160623_101247 P_20160623_101905 P_20160623_105829 P_20160623_110045 IMG_4750 IMG_4757 IMG_4759 IMG_4763 IMG_4764 IMG_4766 IMG_4767 IMG_4768 IMG_4775 IMG_4777 IMG_4783 IMG_4786 IMG_4788 IMG_4799 IMG_4800 IMG_4804 IMG_4805 IMG_4809 IMG_4811 IMG_4812 IMG_4814 IMG_4819 IMG_4820 IMG_4826 IMG_4829 IMG_4831 IMG_4833 IMG_4835 IMG_4836 IMG_4840 IMG_4841 IMG_4850 IMG_4857 IMG_4858 IMG_4859 IMG_4861 IMG_4863 P_20160622_084149 P_20160622_084227 P_20160622_084255 P_20160622_091025 P_20160622_091146 P_20160622_091155 P_20160622_091608 P_20160622_092354 P_20160622_092400 P_20160622_092515 P_20160622_092537 P_20160622_093531 P_20160622_093609 P_20160622_093620 P_20160622_093625 P_20160622_093642 P_20160622_093838 P_20160622_093932 P_20160622_094008 P_20160622_094035 P_20160622_094045 P_20160622_094053 P_20160622_094108 P_20160622_094112 P_20160622_094138 P_20160622_094622 P_20160622_100344 P_20160622_100544 P_20160622_100549 P_20160622_100552 P_20160622_100859 P_20160622_101005 P_20160622_101017 P_20160622_101752 P_20160622_101925 P_20160622_102304 P_20160622_102331 P_20160622_102459 P_20160622_102758 P_20160622_103226 P_20160622_104043 P_20160622_104639 P_20160622_104723 P_20160622_105059 P_20160622_105339 P_20160622_105553 P_20160622_105555 P_20160622_105625 P_20160622_105727 P_20160622_105730 P_20160622_105804 P_20160622_105839 P_20160622_110043 P_20160622_110140 P_20160622_110149 P_20160622_110504 P_20160622_111146 P_20160622_111553 P_20160622_111630 P_20160622_112635 P_20160622_112822 P_20160622_120118 P_20160622_120202 P_20160622_133047 P_20160622_133056 P_20160622_133139 P_20160622_133701 P_20160622_133936 P_20160622_134044 P_20160622_135453 P_20160622_135502 P_20160622_135506 P_20160622_135639 P_20160622_140250 P_20160622_140539 P_20160622_140649 P_20160622_141009 P_20160622_143202 P_20160622_143643 P_20160622_150615 P_20160622_150924 P_20160622_150942 P_20160622_152943 P_20160622_153023 P_20160622_153027 P_20160622_153044 P_20160622_153104 P_20160622_153122 P_20160622_153159 P_20160622_155043 P_20160622_155503 P_20160622_155919 FB_IMG_1466997527388 FB_IMG_1466997585288 FB_IMG_1466997598300 FB_IMG_1466997686232 FB_IMG_1466997758207 FB_IMG_1466997872431 FB_IMG_1466997932119 FB_IMG_1466997969498 FB_IMG_1466998030707 FB_IMG_1466998252226 FB_IMG_1466998313688 FB_IMG_1466998342300 FB_IMG_1466998364190 FB_IMG_1466998383291 FB_IMG_1466998433375 FB_IMG_1466998592048 FB_IMG_1466998621497 FB_IMG_1466998657212 FB_IMG_1466998748598 FB_IMG_1466998762061 FB_IMG_1466998820068 FB_IMG_1466998837351 FB_IMG_1466998877667 FB_IMG_1467000021543 FB_IMG_1467000353729 FB_IMG_1467000394804 IMG_4872 IMG_4879 IMG_4881 IMG_4884 IMG_4894 IMG_4897 IMG_4899 IMG_4900 IMG_4910 IMG_4912 IMG_4914 IMG_4923 IMG_4926 IMG_4927 IMG_4930 IMG_4933 IMG_4939 IMG_4940 IMG_4941 IMG_4942 IMG_5062 IMG_5064 IMG_5066 IMG_5068 IMG_5070 IMG_5072 IMG_5074 IMG_5075 IMG_5078 IMG_5081 IMG_5082 IMG_5087 IMG_5142 IMG_5143 IMG_5144 IMG_5145 IMG_5146 IMG_5148 IMG_5149 IMG_5150 IMG_5151 IMG_5153 IMG_5154 IMG_5156 IMG_5159 IMG_5160 IMG_5161 IMG_5163 IMG_5165 IMG_5166 IMG_5172 IMG_5176 IMG_5177 IMG_5179 IMG_5180 IMG_5182 IMG_5184 IMG_5189 IMG_5190 IMG_5191 IMG_5192 IMG_5193 IMG_5194 IMG_5195 IMG_5196 IMG_5197 IMG_5200 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1