โครงการปลูกต้อนไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

           เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้อนไม้ 1 ล้านต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี(เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559)และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ (12 สิงหาคม 2559) นำโดยอาจารย์เภสัชกร ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ มน. พร้อมด้วยทีมบุคลากร นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำวัดหนองไผ่ล้อม ต.บึงพระ จังหวัดพิษณุโลก
[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]