ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก

           เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 นางศิริวรรณ กมลพัฒนะ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นำบุคลากร นิสิต เข้าร่วม กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศาลากลาง จังหวัดพิษณุโลก
[ 1  2 ]
[ 1  2 ]