โครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต
เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาคณะกรรมการกิจการนิสิต โดยมีคณะกรรมการกิจการนิสิต ของคณะ วิทยาลัย บุคลากรด้านกองกิจการนิสิต เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2559 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ในหัวข้อ "การเตรียมบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก ในวันที่ 2 มีการเสานาหัวข้อ "การผลิตบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21" โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต(ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ) และคุณชยากร โล่ห์ทองคำ ผจก.ฝ่ายสรรหาและการสร้างเครือข่าข บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ณ โรงแรงสุโขทัยเฮอริเทจ รีสอร์ท จังหวัดสุโขทัย
DSC_0275 DSC_0277 DSC_0282 DSC_0283 DSC_0284 DSC_0285 DSC_0288 DSC_0289 DSC_0291 DSC_0293 DSC_0294 DSC_0295 DSC_0298 DSC_0302 DSC_0303 DSC_0308 DSC_0313 DSC_0317 DSC_0318 DSC_0324 DSC_0327 DSC_0330 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0337 DSC_0340 DSC_0347 DSC_0350 DSC_0354 DSC_0355 DSC_0357 DSC_0359 DSC_0361 DSC_0363 DSC_0367 DSC_0368 DSC_0369 DSC_0370 DSC_0373 DSC_0376 DSC_0377 DSC_0379 DSC_0382 DSC_0383 DSC_0387 DSC_0388 DSC_0394 DSC_0396 DSC_0401 DSC_0407 DSC_0408 DSC_0411 DSC_0413 DSC_0415 DSC_0424 DSC_0425 DSC_0426 DSC_0430 DSC_0434 DSC_0438 DSC_0442 DSC_0447 DSC_0450 DSC_0451 DSC_0452 DSC_0456 DSC_0460 DSC_0465 DSC_0469 DSC_0472 DSC_0474 DSC_0475 DSC_0479 DSC_0480 DSC_0483 DSC_0484 DSC_0486 DSC_0490 DSC_0491 DSC_0495 DSC_0496 DSC_0497 DSC_0499 DSC_0501 DSC_0502 DSC_0503 DSC_0504 DSC_0507 DSC_0509 DSC_0510 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1