คณะกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ม.สุรนารี เยี่ยมชมงานรณรงค์หมวกนิรภัย 100 % มน.
            เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559 นางสุภาพร เรื่องจันทร์ รองหัวหน้างานกิจกรรม พร้อมบุคลากรกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับ ทีมคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นคณะกรรมการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจรภายในมหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน "ด้านการสวมใส่หมวกนิรภัยของวัยรุ่นนักศึกษา" นำทีมโดย นายอุดม บุญแย้ม หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย ส่วนอาคารสถานที่ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลยันเรศวร
IMG_1135 IMG_1137 IMG_1140 IMG_1141 IMG_1142 IMG_1144 IMG_1148 IMG_1149 IMG_1150 IMG_1151 IMG_1152 IMG_1153 IMG_1154 IMG_1155 IMG_1156 IMG_1157 13632896_503040446555565_99611934_o 13647035_503040416555568_608716540_o 13663359_503040419888901_309177737_o IMG_1159 IMG_1160 free lightbox softwareby VisualLightBox.com v6.1